در حال نمایش 4 نتیجه

آبلیمو ریز جفتی آیس

کد کالا                    10017 طول                       5.5 سانتیمتر عرض                     5.5 سانتیمتر ارتفاع                    23.5 سانتیمتر حجم                     200 سی سی تعداد در کارتن       18 عدد

سی بی ام          0.03915

آبلیمو ریزی جفتی ایفل

کد کالا                    10006 طول                       5.3 سانتیمتر عرض                     5.3 سانتیمتر ارتفاع                    25 سانتیمتر حجم                     260 سی سی تعداد در کارتن       18 عدد

سی بی ام          0.03915

آبلیمو ریزی جفتی پرلا

کد کالا                    10007 طول                       6 سانتیمتر عرض                     6 سانتیمتر ارتفاع                    25.3 سانتیمتر حجم                     260 سی سی تعداد در کارتن       18 عدد

سی بی ام          0.03915

آبلیمو ریزی جفتی شطرنجی

کد کالا                    10010 طول                       4.8 سانتیمتر عرض                     4.8 سانتیمتر ارتفاع                    25.3 سانتیمتر حجم                     300 سی سی تعداد در کارتن       18 عدد

سی بی ام          0.03915