در حال نمایش 5 نتیجه

بانکه اکسیس سایز پنج

کد کالا                    20161 طول                       9 سانتیمتر عرض                     9 سانتیمتر ارتفاع                    14 سانتیمتر حجم                     500 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.02181

بانکه اکسیس سایز چهار

کد کالا                    20160 طول                       9 سانتیمتر عرض                     9 سانتیمتر ارتفاع                    18 سانتیمتر حجم                     700 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.02712

بانکه اکسیس سایز دو

کد کالا                    20158 طول                       9 سانتیمتر عرض                     9 سانتیمتر ارتفاع                    26.5 سانتیمتر حجم                     1200 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.03599

بانکه اکسیس سایز سه

کد کالا                    20159 طول                       9 سانتیمتر عرض                     9 سانتیمتر ارتفاع                    22 سانتیمتر حجم                     900 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.03111

بانکه اکسیس سایز یک

کد کالا                    20157 طول                       9 سانتیمتر عرض                     9 سانتیمتر ارتفاع                    31 سانتیمتر حجم                     1400 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.04087