در حال نمایش 5 نتیجه

بانکه ایفل سایز چهار

کد کالا                    20013 طول                       11 سانتیمتر عرض                     11 سانتیمتر ارتفاع                    13 سانتیمتر حجم                     820 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.02181

بانکه ایفل سایز دو

کد کالا                    20011 طول                       11 سانتیمتر عرض                     11 سانتیمتر ارتفاع                    19.5 سانتیمتر حجم                     1380 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.03340

بانکه ایفل سایز سه

کد کالا                    20012 طول                       11 سانتیمتر عرض                     11 سانتیمتر ارتفاع                    16 سانتیمتر حجم                     1100 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.02808

بانکه ایفل سایز یک

کد کالا                    20010 طول                       11 سانتیمتر عرض                     11 سانتیمتر ارتفاع                    22.5 سانتیمتر حجم                     1560 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.03871

بانکه ماکارانی ایفل

کد کالا                    50001 طول                       11 سانتیمتر عرض                     11 سانتیمتر ارتفاع                    29 سانتیمتر حجم                     2000 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.05143