در حال نمایش 5 نتیجه

بانکه بیضی چفتی سایز پنچ

کد کالا                    20123 طول                       10.5 سانتیمتر عرض                     12.5 سانتیمتر ارتفاع                    12 سانتیمتر حجم                     600 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد سی بی ام             0.02298

بانکه بیضی چفتی سایز چهار

کد کالا                    20072 طول                       10.5 سانتیمتر عرض                     12.5 سانتیمتر ارتفاع                    15 سانتیمتر حجم                     900 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.03264

بانکه بیضی چفتی سایز دو

کد کالا                    20070 طول                       10.5 سانتیمتر عرض                     12.5 سانتیمتر ارتفاع                    20.8 سانتیمتر حجم                     1600 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.04338

بانکه بیضی چفتی سایز سه

کد کالا                    20071 طول                       10.5 سانتیمتر عرض                     12.5 سانتیمتر ارتفاع                    18 سانتیمتر حجم                     1200 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.03648

بانکه بیضی چفتی سایز یک

کد کالا                    20069 طول                       10.5 سانتیمتر عرض                     12.5 سانتیمتر ارتفاع                    23.5 سانتیمتر حجم                     1820 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.04871