در حال نمایش 6 نتیجه

بانکه شطرنجی سایز پنج

کد کالا                    20116 طول                       10.8 سانتیمتر عرض                     10.8 سانتیمتر ارتفاع                    10.9 سانتیمتر حجم                     660 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.01878

بانکه شطرنجی سایز چهار

کد کالا                    20029 طول                       10.8 سانتیمتر عرض                     10.8 سانتیمتر ارتفاع                    13.9 سانتیمتر حجم                     1000 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.02448

بانکه شطرنجی سایز دو

کد کالا                    20027 طول                       10.8 سانتیمتر عرض                     10.8 سانتیمتر ارتفاع                    19.5 سانتیمتر حجم                     1560 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.03465

بانکه شطرنجی سایز سه

کد کالا                    20028 طول                       10.8 سانتیمتر عرض                     10.8 سانتیمتر ارتفاع                    16.5 سانتیمتر حجم                     1250 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.03053

بانکه شطرنجی سایز یک

کد کالا                    20026 طول                       10.8 سانتیمتر عرض                     10.8 سانتیمتر ارتفاع                    22 سانتیمتر حجم                     1860 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.03960

بانکه ماکارانی شطرنجی

کد کالا                    50004 طول                       10.8 سانتیمتر عرض                     10.8 سانتیمتر ارتفاع                    29 سانتیمتر حجم                     2500 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.05522