در حال نمایش 5 نتیجه

بانکه ناوارا سایز پنج

کد کالا                    20122 طول                       12.5 سانتیمتر عرض                     12.5 سانتیمتر ارتفاع                    14 سانتیمتر حجم                     850 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.03383

بانکه ناوارا سایز چهار

کد کالا                    20104 طول                       12.5 سانتیمتر عرض                     12.5 سانتیمتر ارتفاع                    16.5 سانتیمتر حجم                     1050 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.03574

بانکه ناوارا سایز دو

کد کالا                    20102 طول                       12.5 سانتیمتر عرض                     12.5 سانتیمتر ارتفاع                    24 سانتیمتر حجم                     1800 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.05232

بانکه ناوارا سایز سه

کد کالا                    20103 طول                       12.5 سانتیمتر عرض                     12.5 سانتیمتر ارتفاع                    19.5 سانتیمتر حجم                     1400 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.04360

بانکه ناوارا سایز یک

کد کالا                    20101 طول                       12.5 سانتیمتر عرض                     12.5 سانتیمتر ارتفاع                    27.8 سانتیمتر حجم                     2200 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.06213