در حال نمایش 6 نتیجه

بانکه ماکارانی نسترن

کد کالا                    50005 طول                       11.8 سانتیمتر عرض                     11.8 سانتیمتر ارتفاع                    28.5 سانتیمتر حجم                     1800 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.05175

بانکه نسترن سایز پنج

کد کالا                    20112 طول                       11.9 سانتیمتر عرض                     11.9 سانتیمتر ارتفاع                    10.5 سانتیمتر حجم                     650 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.01987

بانکه نسترن سایز چهار

کد کالا                    20057 طول                       12.2 سانتیمتر عرض                     12.2 سانتیمتر ارتفاع                    13.5 سانتیمتر حجم                     850 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.02708

بانکه نسترن سایز دو

کد کالا                    20055 طول                       11 سانتیمتر عرض                     11 سانتیمتر ارتفاع                    19.5 سانتیمتر حجم                     1400 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.03909

بانکه نسترن سایز سه

کد کالا                    20056 طول                       12.2 سانتیمتر عرض                     12.2 سانتیمتر ارتفاع                    15.7 سانتیمتر حجم                     1000 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.03258

بانکه نسترن سایز یک

کد کالا                    20054 طول                       12.5 سانتیمتر عرض                     12.5 سانتیمتر ارتفاع                    22 سانتیمتر حجم                     1750 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.04468