در حال نمایش 6 نتیجه

هفت پارچه پایه استیل ایفل

کد کالا                    90040 طول                     6.9 سانتیمتر                   11 سانتیمتر عرض                   6.9 سانتیمتر                   11 سانتیمتر ارتفاع                 10.5 سانتیمتر                  16 سانتیمتر حجم                  250 سی سی              1100 سی سی تعداد در کارتن       4 عدد

سی بی ام          0.06249

هفت پارچه پایه استیل شطرنجی

کد کالا                    90023 طول                        7 سانتیمتر                     10.8 سانتیمتر عرض                       7 سانتیمتر                     10.8 سانتیمتر ارتفاع                 11.4 سانتیمتر                        16 سانتیمتر حجم                  350 سی سی                   1250 سی سی تعداد در کارتن       4 عدد

سی بی ام          0.06249

هفت پارچه پایه استیل نسترن

کد کالا                    90021 طول                    7 سانتیمتر             10.8 سانتیمتر عرض                   7 سانتیمتر             10.8 سانتیمتر ارتفاع             10.3 سانتیمتر                16 سانتیمتر حجم             240 سی سی              960 سی سی تعداد در کارتن       4 عدد

سی بی ام          0.06249

هفت پارچه پایه پلاستیک ایفل

کد کالا                    90003 طول                     6.9 سانتیمتر                   11 سانتیمتر عرض                   6.9 سانتیمتر                   11 سانتیمتر ارتفاع                 10.5 سانتیمتر                  16 سانتیمتر حجم                  250 سی سی              1100 سی سی تعداد در کارتن       4 عدد

سی بی ام          0.06249

هفت پارچه پایه پلاستیک شطرنجی

کد کالا                    90006 طول                        7 سانتیمتر                     10.8 سانتیمتر عرض                       7 سانتیمتر                     10.8 سانتیمتر ارتفاع                 11.4 سانتیمتر                        16 سانتیمتر حجم                  350 سی سی                   1250 سی سی تعداد در کارتن       4 عدد

سی بی ام          0.06249

هفت پارچه پایه پلاستیک نسترن

کد کالا                    90009 طول                    7 سانتیمتر             10.8 سانتیمتر عرض                   7 سانتیمتر             10.8 سانتیمتر ارتفاع             10.3 سانتیمتر                16 سانتیمتر حجم             240 سی سی              960 سی سی تعداد در کارتن       4 عدد

سی بی ام          0.06249