در حال نمایش 7 نتیجه

بطری نیم لیتری آماروک

کد کالا                    30330 طول                       7 سانتیمتر عرض                     7 سانتیمتر ارتفاع                    23 سانتیمتر حجم                     550 سی سی تعداد در کارتن       18 عدد

سی بی ام          0.02707

بطری نیم لیتری بوگاتی

کد کالا                    30303 طول                       7 سانتیمتر عرض                     7 سانتیمتر ارتفاع                    23 سانتیمتر حجم                     500 سی سی تعداد در کارتن       18 عدد

سی بی ام          0.02941

بطری نیم لیتری پاتریس

کد کالا                    30301 طول                       7.1 سانتیمتر عرض                     7.1 سانتیمتر ارتفاع                    26.1 سانتیمتر حجم                     500 سی سی تعداد در کارتن       18 عدد

سی بی ام          0.02764

بطری نیم لیتری چهارگوش

کد کالا                    30306 طول                       6.5 سانتیمتر عرض                     6.5 سانتیمتر ارتفاع                    23.3 سانتیمتر حجم                     550 سی سی تعداد در کارتن       18 عدد

سی بی ام          0.02791

بطری نیم لیتری کتابی

کد کالا                    30305 طول                       8.5 سانتیمتر عرض                     5.8 سانتیمتر ارتفاع                    21.2 سانتیمتر حجم                     520 سی سی تعداد در کارتن       18 عدد

سی بی ام          0.02675

بطری نیم لیتری گرد

کد کالا                    30302 طول                       7.2 سانتیمتر عرض                     7.2 سانتیمتر ارتفاع                    23 سانتیمتر حجم                     560 سی سی تعداد در کارتن       18 عدد

سی بی ام          0.02941

بطری نیم لیتری ویرون

کد کالا                    30304 طول                       7.2 سانتیمتر عرض                     7.2 سانتیمتر ارتفاع                    23.4 سانتیمتر حجم                     560 سی سی تعداد در کارتن       18 عدد

سی بی ام          0.02941