در حال نمایش 4 نتیجه

ترشی گرد پنج لیتری

کد کالا                    20156 طول                       17.8 سانتیمتر عرض                     17.8 سانتیمتر ارتفاع                    33 سانتیمتر حجم                     5000 سی سی تعداد در کارتن       6 عدد

سی بی ام          0.06903

ترشی گرد چهار لیتری

کد کالا                    20155 طول                       16.7سانتیمتر عرض                     16.7 سانتیمتر ارتفاع                    31 سانتیمتر حجم                     4000 سی سی تعداد در کارتن       6 عدد

سی بی ام          0.05656

ترشی گرد دو لیتری

کد کالا                    20153 طول                       14 سانتیمتر عرض                     14 سانتیمتر ارتفاع                    24.4 سانتیمتر حجم                     2000 سی سی تعداد در کارتن       6 عدد

سی بی ام          0.03224

ترشی گرد سه لیتری

کد کالا                    20154 طول                       15.5 سانتیمتر عرض                     15.5 سانتیمتر ارتفاع                    28 سانتیمتر حجم                     3000 سی سی تعداد در کارتن       6 عدد

سی بی ام          0.04481