در حال نمایش 13 نتیجه

ادویه گردان درب رنگی

کد کالا                    40085 طول                       4.8 سانتیمتر عرض                     4.8 سانتیمتر ارتفاع                    10.2 سانتیمتر حجم                     100 سی سی تعداد در کارتن       4 عدد

سی بی ام          0.02498

ادویه گردان درب کروم

کد کالا                    40084 طول                       4.8 سانتیمتر عرض                     4.8 سانتیمتر ارتفاع                    10.2 سانتیمتر حجم                     100 سی سی تعداد در کارتن       4 عدد

سی بی ام          0.02498

جا ادویه بیضی چفتی

کد کالا                    40012 طول                       7.7 سانتیمتر عرض                     6.2 سانتیمتر ارتفاع                    12.5 سانتیمتر حجم                     300 سی سی تعداد در کارتن       48 عدد

سی بی ام          0.03888

جا ادویه پایه ثابت رنگی دیاموند

کد کالا                    400170 طول                       4.8 سانتیمتر عرض                     4.8 سانتیمتر ارتفاع                    10.2 سانتیمتر حجم                     100 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.04852

جا ادویه پایه ثابت کروم دیاموند

کد کالا                    400200 طول                       4.8 سانتیمتر عرض                     4.8 سانتیمتر ارتفاع                    10.2 سانتیمتر حجم                     100 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.04852

جا ادویه سه کاره بزرگ ایفل

کد کالا                    400179 طول                       6.9 سانتیمتر عرض                     6.9 سانتیمتر ارتفاع                    10.5 سانتیمتر حجم                     250 سی سی تعداد در کارتن       48 عدد

سی بی ام          0.02939

جا ادویه سه کاره بزرگ شطرنجی

کد کالا                    400180 طول                       7 سانتیمتر عرض                     7 سانتیمتر ارتفاع                    11.4 سانتیمتر حجم                     250 سی سی تعداد در کارتن       48 عدد

سی بی ام          0.03418

جا ادویه سه کاره بزرگ نسترن

کد کالا                    400181 طول                       7 سانتیمتر عرض                     7 سانتیمتر ارتفاع                    10.3 سانتیمتر حجم                     240 سی سی تعداد در کارتن       48 عدد

سی بی ام          0.02801

جا ادویه سه کاره مینی ایفل

کد کالا                    400182 طول                       6 سانتیمتر عرض                     6 سانتیمتر ارتفاع                    9.5 سانتیمتر حجم                     160 سی سی تعداد در کارتن       48 عدد

سی بی ام          0.02913

جا ادویه سه کاره مینی شطرنجی

کد کالا                    400184 طول                       5.9 سانتیمتر عرض                     5.9 سانتیمتر ارتفاع                    10.5 سانتیمتر حجم                     230 سی سی تعداد در کارتن       48 عدد

سی بی ام          0.02467

جا ادویه سه کاره مینی نسترن

کد کالا                    400183 طول                       5.9 سانتیمتر عرض                     5.9 سانتیمتر ارتفاع                    9.6 سانتیمتر حجم                     160 سی سی تعداد در کارتن       48 عدد

سی بی ام          0.02104

جا ادویه ناوارا

کد کالا                    40064 طول                       7.4 سانتیمتر عرض                     7.4 سانتیمتر ارتفاع                    12.7 سانتیمتر حجم                     310 سی سی تعداد در کارتن       48 عدد

سی بی ام          0.04198

جا ادویه ویولت

کد کالا                    258 طول                       6.6 سانتیمتر عرض                     6.6 سانتیمتر ارتفاع                    11.7 سانتیمتر حجم                     350 سی سی تعداد در کارتن       48 عدد

سی بی ام          0.03941