در حال نمایش 4 نتیجه

روغن ریز جفتی آیس

کد کالا                    60014 طول                       7.1 سانتیمتر عرض                     7.1 سانتیمتر ارتفاع                    28.8 سانتیمتر حجم                     330 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.03947

روغن ریز جفتی ایفل

کد کالا                    60006 طول                       6.7 سانتیمتر عرض                     6.7 سانتیمتر ارتفاع                    31.8 سانتیمتر حجم                     500 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.03947

روغن ریز جفتی پرلا

کد کالا                    60007 طول                       6.6 سانتیمتر عرض                     6.6 سانتیمتر ارتفاع                    31.8 سانتیمتر حجم                     450 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.03947

روغن ریز جفتی شطرنجی

کد کالا                    60009 طول                       5.9 سانتیمتر عرض                     5.9 سانتیمتر ارتفاع                    31 سانتیمتر حجم                     550 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.03947