در حال نمایش 9 نتیجه

شکر پاش آلمان

کد کالا                    70001 طول                       9 سانتیمتر عرض                     9 سانتیمتر ارتفاع                    14.3 سانتیمتر حجم                     450 سی سی تعداد در کارتن       36 عدد

سی بی ام          0.05631

شکر پاش آلمان الوان

کد کالا                    70020 طول                       9 سانتیمتر عرض                     9 سانتیمتر ارتفاع                    14.3 سانتیمتر حجم                     450 سی سی تعداد در کارتن       36 عدد

سی بی ام          0.05631

شکر پاش پایه دار برایتون

کد کالا                    70011 طول                       9 سانتیمتر عرض                     9 سانتیمتر ارتفاع                    17.6 سانتیمتر حجم                     500 سی سی تعداد در کارتن       36 عدد

سی بی ام          0.07618

شکر پاش پایه دار خمره ای

کد کالا                    70010 طول                       8.7 سانتیمتر عرض                     8.7 سانتیمتر ارتفاع                    17.5 سانتیمتر حجم                     600 سی سی تعداد در کارتن       36 عدد

سی بی ام          0.07618

شکر پاش پایه دار ورساچه

کد کالا                    70009 طول                       8.8 سانتیمتر عرض                     8.8 سانتیمتر ارتفاع                    17.6 سانتیمتر حجم                     600 سی سی تعداد در کارتن       36 عدد

سی بی ام          0.05947

شکر پاش کاپ

کد کالا                    70005 طول                       8 سانتیمتر عرض                     8 سانتیمتر ارتفاع                    14.5 سانتیمتر حجم                     600 سی سی تعداد در کارتن       36 عدد

سی بی ام          0.05631

شکر پاش نسترن

کد کالا                    70006 طول                       7.7 سانتیمتر عرض                     7.7 سانتیمتر ارتفاع                    14 سانتیمتر حجم                     400 سی سی تعداد در کارتن       36 عدد

سی بی ام          0.05631

شکر پاش ویرون

کد کالا                    70008 طول                       8.7 سانتیمتر عرض                     8.7 سانتیمتر ارتفاع                    15.3 سانتیمتر حجم                     450 سی سی تعداد در کارتن       36 عدد

سی بی ام          0.05631

شکر پاش یاس

کد کالا                    70007 طول                       9.3 سانتیمتر عرض                     9.3 سانتیمتر ارتفاع                    12 سانتیمتر حجم                     400 سی سی تعداد در کارتن       36 عدد

سی بی ام          0.05631