در حال نمایش 6 نتیجه

نمک پاش ایفل

کد کالا                    80011 طول                       4.5 سانتیمتر عرض                     4.5 سانتیمتر ارتفاع                    8.6 سانتیمتر حجم                     80 سی سی تعداد در کارتن       24 عدد

سی بی ام          0.03032

نمک پاش پرلا

کد کالا                    80012 طول                       4.6 سانتیمتر عرض                     4.6 سانتیمتر ارتفاع                    8.6 سانتیمتر حجم                     80 سی سی تعداد در کارتن       24 عدد

سی بی ام          0.03032

نمک پاش شطرنجی

کد کالا                    80015 طول                       4 سانتیمتر عرض                     4 سانتیمتر ارتفاع                    8.6 سانتیمتر حجم                     80 سی سی تعداد در کارتن       24 عدد

سی بی ام          0.03032

نمک پاش نرگس

کد کالا                    80017 طول                       5.1 سانتیمتر عرض                     4.4 سانتیمتر ارتفاع                    6.8 سانتیمتر حجم                     60 سی سی تعداد در کارتن       24 عدد

سی بی ام          0.03032

نمک پاش نسترن

کد کالا                    80018 طول                       4.5 سانتیمتر عرض                     4.5 سانتیمتر ارتفاع                    7.6 سانتیمتر حجم                     60 سی سی تعداد در کارتن       24 عدد

سی بی ام          0.03032

نمک پاش ویرون

کد کالا                    80019 طول                       4.6 سانتیمتر عرض                     4.6 سانتیمتر ارتفاع                    8.6 سانتیمتر حجم                     80 سی سی تعداد در کارتن       24 عدد

سی بی ام          0.03032