در حال نمایش 15 نتیجه

پارچ بزرگ بیسترو

کد کالا                    10042 طول                       12.2 سانتیمتر عرض                     12.2 سانتیمتر ارتفاع                    23.5 سانتیمتر حجم                     1700 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.06868

پارچ بزرگ مازراتی

کد کالا                    10034 طول                       12.2 سانتیمتر عرض                     12.2 سانتیمتر ارتفاع                    23.5 سانتیمتر حجم                     1750 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.06868

پارچ بزرگ ویرون

کد کالا                    10026 طول                       12.2 سانتیمتر عرض                     12.2 سانتیمتر ارتفاع                    23.5 سانتیمتر حجم                     1700 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.06868

پارچ بوگاتی بزرگ

کد کالا                    10033 طول                       12.2 سانتیمتر عرض                     12.2 سانتیمتر ارتفاع                    23.5 سانتیمتر حجم                     1800 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.06868

پارچ کوچک برایتون

کد کالا                    10037 طول                       11 سانتیمتر عرض                     11 سانتیمتر ارتفاع                    20.2 سانتیمتر حجم                     850 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.04652

پارچ کوچک بوگاتی

کد کالا                    10029 طول                       11 سانتیمتر عرض                     11 سانتیمتر ارتفاع                    20.2 سانتیمتر حجم                     850 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.04652

پارچ کوچک بیسترو

کد کالا                    10040 طول                       11 سانتیمتر عرض                     11 سانتیمتر ارتفاع                    20.2 سانتیمتر حجم                     850 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.04652

پارچ کوچک مازراتی

کد کالا                    10031 طول                       11 سانتیمتر عرض                     11 سانتیمتر ارتفاع                    20.2 سانتیمتر حجم                     850 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.04652

پارچ کوچک ویرون

کد کالا                    10027 طول                       11 سانتیمتر عرض                     11 سانتیمتر ارتفاع                    20.2 سانتیمتر حجم                     850 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.04652

پارچ یخچالی برایتون

کد کالا                    10035 طول                       9.3 سانتیمتر عرض                     9.3 سانتیمتر ارتفاع                    26 سانتیمتر حجم                     1150 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.05223

پارچ یخچالی بوگاتی

کد کالا                    10030 طول                       9.3 سانتیمتر عرض                     9.3 سانتیمتر ارتفاع                    26 سانتیمتر حجم                     1200 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.05223

پارچ یخچالی بیسترو

کد کالا                    10039 طول                       9.3 سانتیمتر عرض                     9.3 سانتیمتر ارتفاع                    26 سانتیمتر حجم                     1200 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.05223

پارچ یخچالی مازراتی

کد کالا                    10032 طول                       9.3 سانتیمتر عرض                     9.3 سانتیمتر ارتفاع                    26 سانتیمتر حجم                     1150 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.05223

پارچ یخچالی ویرون

کد کالا                    10028 طول                       9.3 سانتیمتر عرض                     9.3 سانتیمتر ارتفاع                    26 سانتیمتر حجم                     1200 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.05223

پارچ بزرگ برایتون

کد کالا                    10036 طول                       12.2 سانتیمتر عرض                     12.2 سانتیمتر ارتفاع                    23.5 سانتیمتر حجم                     1800 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.06868